Bilfinger Industrial Services Norway AS

Navigation
Meldungen Detail

Skal bore over 16 000 hull i tunnelveggene

05.12.2016

Jernbanestrekket som bygges mellom Porsgrunn og Larvik, går gjennom syv tunneler med en samlet lengde på 15 kilometer. Langs tunnelveggene er det rømningsveier, og det skal monteres en håndløper som leder publikum til nærmeste rømningstunnel eller ut av tunnelene. Bilfingers Entreprenøravdeling har jobben med å bore ca. 16 000 hull og montere braketter for rekkverket.

– Festene til håndløperen skal monteres med 2,4 meters mellomrom. Det betyr at vi skal bore mellom 15 og 16 tusen hull og lime fast like mange braketter, forteller betongarbeider Atle Kristoffersen. De fleste hullene - som er på 28 mm - kan bores med en Hilti borhammer, men der det er armeringsjern, må det kjerneborres.

Arbeidslag på tre mann

Det er tungt arbeid, men på verkstedet er det bygget en jigg som holder borhammeren. Den hviler på et bord som går på hjul, og som trilles på fortauet i tunnelene. I tillegg til å lette arbeidet bidrar jiggen til at jobben utføres med svært høy nøyaktighet. Men noen av tunnelene er så korte at rømningsveien bare er gruset. Der må arbeidet gjøres uten hjelp av riggen.

– Vi er et arbeidslag på tre mann. En går forrest og borer hullene, nestemann kjerneborer der vi møter på armeringsjern, og sistemann går etter og limer fast brakettene der håndløperen skal festes, forklarer Kristoffersen. – På gode dager borer vi hull og monterer oppunder 200 braketter om dagen.

Arbeidene startet i mars i år og kommer til å vare fram til påsketider neste år. I tillegg står Bilfinger også for boring av stolper til 500 skilt.

Samarbeid med Caverion

– Det var nærheten til og kontakten med Caverion her inne i Herøya Industripark som førte til at vi leverte et forslag til løsning, forteller prosjektleder Jan Wroldsen.

Arbeidet med håndløperen har også ført til et annet oppdrag for Caverion. Inne i tunnelene skal det monteres ni kilometer med kabelbro. – Vi skal merke av 6 000 punkter før det kommer et annet firma som skal bore alle hullene, 50 cm dype med en «boregeit», forklarer Wroldsen. Så er det Bilfingers jobb å montere fjellsikringsbolter og sette på festebraketter for kabelbroene, som Caverion monterer selv.

– Det var ikke helt tilfeldig at Bilfinger fikk denne jobben, sier avdelingssjef for Caverions prosjekt/industriavdeling, Stian Svendby. Avdelingen holder til i Bygg 145 i Industriparken - ikke langt unna Bilfingers entreprenøravdeling. Caverion jobber mye med Bilfinger inne i parken, så det var naturlig å spørre naboen om de kunne løse denne oppgaven.

– Bilfinger har en høy produksjon, og vi fikk en god pris. Entreprenøravdelingen kom opp med en lur idé. De løste utfordringen bedre enn andre leverandører. I tillegg er Bilfinger gode på HMS. Det er viktig både for oss og for Jernbaneverket, som er vår oppdragsgiver, forklarer Caverions avdelingssjef.

KJERNEBORING: Der det treffes på armeringsjern, må det kjernebores. Operatør Christian Pedersen gjør den jobben. Utstyret festes til tunnelveggen med vakuum, og vann pumpes inn i hullet før armeringsjernet bores ut.

FESTER: Betongarbeider Atle Kristoffersen monterer braketter for håndløperen som skal monteres i tunnelene.

 

 

 

 

 

 

Kjerneboring

Montering av braketter